Menu:

Historia Naszej Szkoły

Historia Widzowa
      Widzów to niewielka miejscowość, należąca do gminy Kruszyna, położonej na północnych krańcach województwa śląskiego. Nazwa miejscowości powstała na pamiątkę miejsca, w którym spotykali się kiedyś – widywali zakochani młodzi ludzie. Niewiele natomiast zachowało się źródeł do najdawniejszych dziejów Widzowa. Najstarszym dokumentem jest ,,Liber Beneficjorum" Jana Łaskiego z 1521 r., w którym wieś wymieniono jako należącą do parafii w Kruszynie. Prawdopodobnie należała do kolejnych właścicieli tej miejscowości. Następna historyczna wzmianka mówi o drewnianej kaplicy w Widzowie z XVII w.

       Jednak najwięcej źródeł, zawierających informacje o przeszłości Widzowa, pochodzi z XIX w. Są to przede wszystkim istniejące do dziś dobra kultury, miejsca pamięci narodowej, kroniki: szkoły i OSP oraz publikacje o charakterze gospodarczym i społecznym. Do najciekawszych na terenie powiatu częstochowskiego pozostałości zespołu folwarcznego z przełomu XIX i XX w. należą te, które można zobaczyć w Widzowie. Są to budynek administracyjny, murowane stajnie i ogromny spichlerz. Poza tym trzeba wymienić kościół parafialny Nawiedzenia NMP oraz młyn motorowy.

      Niesłychanie ważnym dla historii i rozwoju Widzowa jest fakt położenia geograficznego. Bliskość Kruszyny, budowa kolei warszawsko-wiedeńskiej oraz funkcjonowanie i rozkwit stadniny koni zadecydowały o istnieniu Widzowa.

Pierwsza szkoła
     Według dostępnych źródeł pierwsze klasy szkoły podstawowej w Widzowie utworzono w 1914 r., a pierwszym lokalem szkolnym stał się drewniany budynek na rogu dzisiejszych ulic Antoniowskiej oraz  Żwirki i Wigury. Jego właścicielem była osoba prywatna. W tym domu znajdowały się  trzy izby lekcyjne z małym przedsionkiem oraz pokój dla nauczyciela. Była to 4- klasowa szkoła podstawowa, w której pracował jeden nauczyciel, utrzymywany przez władze państwowe oraz społeczność wiejską.

Jedna szkoła, dwa budynki
Po 1945r. została otwarta 7 - klasowa szkoła podstawowa, która swoją siedzibę miała w dwóch budynkach:
-drewnianym - (przy dzisiejszej ulicy Żwirki i Wigury) klasy I-IV
-murowanym- przy Stacji Kolejowej w Teklinowie (dzisiaj mieści się tam sklep spożywczy) klasy V-VII.

Historia jednej szkoły w dwóch budynkach trwała do 1964r. Wówczas, w ramach programu

 „Tysiąc Szkół na Tysiąclecie”, wybudowano i oddano do użytku obecny obiekt.

 

Szkoła dawniej

Szkoła Dziś

Pierwsi dyrektorzy
Pierwszym dyrektorem szkoły był pan Józef Łazowski, który pracował w Widzowie na przełomie lat 40-tych i 50-tych XX w. Następnymi dyrektorami szkoły byli:

 

 pan Marian Kozerski

 pan Tadeusz Wiktorowicz

pan Wiesław Piasecki

 pani Elżbieta Putyra

 pani Maria Kuźnicka

 pan Bogdan Tylikowski

Gimnazjum w Widzowie

  Historia gimnazjum w Widzowie rozpoczyna się w 1999 roku, kiedy wprowadzono reformę szkolnictwa. W gminie powstały dwa gimnazja: w Kruszynie i w Widzowie. Dyrektorem Gimnazjum w Widzowie została pani Dorota Przybek. Początkowo Szkoła Podstawowa w Widzowie udostępniła dla gimnazjum dwie sale lekcyjne, ponieważ wtedy szkoła podstawowa liczyła jeszcze osiem klas, a w gimnazjum były dwie klasy pierwsze ( „a” i „b”). Na początku do gimnazjum uczęszczało czterdziestu uczniów, a kadra nauczycielska liczyła dziesięć osób.

W roku szkolnym 2011/2012 Szkoła Podstawowa wraz z Gimnazjum utworzyły Zespół Szkolny w Widzowie, którego dyrektorem została pani Ewa Kosińska i jest nim aż do chwili obecnej.
100- lecie Szkoły Podstawowej w Widzowie
          16 października 2014r.  Szkoła Podstawowa w Widzowie obchodziła 100-lecie istnienia. W tym dniu szkole zostało nadane imię Ojca Świętego Jana Pawła II. Wcześniej, bo 31 maja tego samego roku,  poświęcono sztandar, który został przekazany uczniom podczas uroczystości jubileuszowych. Po przekazaniu sztandaru tablicę pamiątkową poświęcił arcybiskup senior Stanisław Nowak. Na tej marmurowej tablicy wyryte zostały słowa: „Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość” .
100-lecie  Szkoły Podstawowej

  
 

 

 

Grono Pedagogiczne - poprzednich lat

pani Kosin-Auzorge

pani Palmira Bednarek

pan Jan Bojczuk

pan Zygmunt Firek

pani Halina Florczyk

pani Agnieszka Kacprzak

pani Stanisława Kapłan

pan Piotr Koćwin

pani Elżbieta Kulej

pani Małgorzata Kuźnicka

pani Maria Kuźnicka    

pani Marianna Linek

pani Wojciech Morąg    

pani Jadwiga Perlińska
pani Stanisława Płatek

pani Elżbieta Putyra

pan  Sobótka

pani Danuta Skóra 

pani Lidia Smogorzewska

pani Ewa Wiktorowicz 

pani Magdalena Złotnicka

 

Kadra pedagogiczna Gimnazjum - od momentu powstania:

 

pani Dorota Przybek – dyrektor

 

pani Inga Kierat

pani Karol Dróżdż

pani Agnieszka Szatkowska ( Dróżdż)

pani Agnieszka Kuźnicka

pani Anita Gałkowska-Galas

pani Eliza Ogrodowczyk

ks. Marek Czernecki

pani Ewa Łęgowik

pani Elżbieta Kulej

pani Marek Smoliński

pani Jadwiga Perlińska

pani Jolanta Łapeta

 

Obecna kadra pedagogiczna:

 

mgr Ewa Kosińska - dyrektor

 

mgr Magdalena Bugara

mgr Agnieszka Dróżdż

mgr inż. Karol Dróżdż

mgr Renata Dryjka

mgr Anita Gałkowska- Galas

ks.mgr Zbigniew Jeż

mgr Katarzyna Knaś

mgr Aleksandra Kołaczkowska

mgr Krzysztof Kopeć

mgr Agnieszka Kuźnicka

mgr Arleta Łąpieś 

mgr Ewa Łęgowik 

mgr Justyna Milejska-Cień

mgr Aneta Musiał 

mgr Urszula Ognik

mgr Katarzyna Pochwat

mgr Renata Pruciak

mgr Sylwester Rorat

mgr Marek Smoliński

mgr Lena Żmudzińska

 

Wychowankowie pani Elżbiety Kulej

 

 

Wychowankowie pana Zygmunta Firka

 

Wychowankowie pani Stanisławy Kapłan

Wychowankowie pani Małgorzaty Kuźnickiej

 

Wychowankowie pani Marianny Linek

Wychowankowie pana Karola Drożdża

Wychowankowie pani Lidii Smogorzewskiej

Wychowankowie pani Agnieszki Kuźnickiej

Wychowankowie pani Agnieszki Kacprzak

 

 Materiał przygotowali uczniowie klasy III Gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018

pod opieką wychowawczyni pani Magdaleny Bugary

 na podstawie wspomnień i materiałów pani Elżbiety Kulej oraz pracy dyplomowej ,,Regionalizm w nauczaniu historii w szkole podstawowej” pani Renaty Dryjki 

 

Aktualności

Galeria zdjęć

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Widzowie
    Widzów
    ul. Żwirki i Wigury 16
    42-282 Kruszyna
  • +48 34 320 28 08