Menu:

Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku do godziny 15:00
 

   

Przebywają w niej dzieci zapisane na zajęcia świetlicowe oraz oczekujące na zajęcia pozalekcyjne. Uczniom przybywającym na świetlicy oferowane są różnorodne zajęcia. Organizowane są między innymi:

 • zajęcia plastyczno-manualne: rysowanie kredkami, malowanie farbami, wyklejanki, wydzieranki, lepienie z plasteliny;
 • zajęcia dydaktyczne: rebusy, zgadywanki, krzyżówki, zabawy matematyczne, konstrukcyjne, pogadanki, rozmowy kierowane;
 • zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie filmów edukacyjnych i bajek;
 • zajęcia ruchowo-rekreacyjne: zabawy na świeżym powietrzu, zabawy w grupach;
 • zajęcia ciche: odrabianie pracy domowej, nauka, czytanie książek
 • zajęcia wg indywidualnych preferencji ucznia: dowolne zabawy z wykorzystaniem sprzętu oraz wyposażenia świetlicy.

Każde przyjście i wyjście zgłaszamy wychowawcy

Umiemy się zgodnie bawić

Lubimy i pomagamy sobie nawzajem

Troszczymy się o wystrój świetlicy

Umiemy rozwiązywać konflikty

Rozmawiamy cicho, nie krzyczymy

Aktywnie uczestniczymy w zajęciach

Lubimy porządek, dlatego sprzątamy po zakończonej zabawie

Nie niszczymy sprzętu

I używamy słów: proszę, przepraszam, dziękuję.

 

Galeria zdjęć: Świetlica w roku szkolnym 2018_2019       

Galeria zdjęć: Świetlica w roku szkolnym 2017_2018

Regulamin: Regulamin_swietlicy.pdf

Karta zgłoszenia: Karta_zgloszenia_na_swietlice.pdf

Aktualności

Galeria zdjęć

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Widzowie
  Widzów
  ul. Żwirki i Wigury 16
  42-282 Kruszyna
 • +48 34 320 28 08